Lokal | 09. feb. 2021

Allierte krigsskip inntar fjordene

Gjennomfører ubåtsjef-kurs og øver på avansert krigføring på og under vann.

Allierte krigsskip inntar fjordene
Øvelse TG-21-1 er i gang. (Foto: Sjøforsvaret)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 09. feb. 2021 08:20

Pressemelding:

Den årlige maritime øvelsen TG-21-1 gjennomføres i år innenfor rammen av strenge smittevernhensyn.

De neste par ukene vil det foregå hektisk sjømilitær aktivitet utenfor kysten av Vestlandet. Sjøforsvaret sammen med allierte skal gjennomføre ubåt-sjefskurs, og samtidig trene på avanserte krigsscenarioer både over og under vann.

Fredag ankom de første utenlandske krigsskipene Bergen.

– Gjennom tett samarbeid og samtrening i våre nærområder, understrekes våre alliertes vilje, evne og forpliktelse å forsvare Norge i et krigsscenario, dersom det en dag skulle være nødvendig, sier kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Torill Herland.

Øvelse TG-21-1 er i gang. (Foto: Sjøforsvaret)
Øvelse TG-21-1 er i gang. (Foto: Sjøforsvaret)

Nederlendere i Bjørnafjorden

I smittevern-vennlige rammer lå et fransk og et dansk fartøy bak høye gjerder i Bergen sentrum, mens en nederlandsk flåtestyrke gjennom helgen holdt til i Bjørnafjorden.

NATOs stående maritime styrke vil også delta i øvelsen, og ankom fredag Sjøforsvarets hovedbase, Haakonsvern.

Fartøyene er underlagt samme innreisekarantene som sivile, og har dermed ikke mulighet til å blande seg med Vestlandets befolkning. Smittevernoverlegen i Bergen kommune er kjent med øvelsen som starter over helgen.

Øvelse TG-21-1 er i gang. (Foto: Sjøforsvaret)
Øvelse TG-21-1 er i gang. (Foto: Sjøforsvaret)

Flere nasjoner går under vann

Øvelse TG-21-1 er bygget rundt det norske, tyske, nederlandske, og engelske ubåtsjefskurset. Her inviteres allierte nasjoner til å øve i et flernasjonalt miljø i et utfordrende kyst- og fjordsystem.

Hensikten med øvelsen er å opprettholde og forbedre militære krigføringsevner under norske forhold. Øvingen gir en vinn-vinn situasjon for forsvaret av Norge.

Sikkerheten i høysetet

Saniteten i Sjøforsvaret har gjennomført en nøye risikovurdering rundt øvelsen, og det anses som svært lite sannsynlig at øvingsaktiviteten vil spre øvrig korona-smitte til Norge.

– Hvert fartøy ansees som en egen kohort og følger strenge smitteverntiltak. Gjennomføringen av den sjømilitære operasjonen er i seg selv ikke forbundet med smitterisiko.

– Havnebesøket i Bergen var nødvendig for forberedelser og klargjøring for den kommende øvelsen, og besetningene vil kun få anledning til å bevege seg på kaiområdet i umiddelbar nærhet av eget krigsskip, forsikrer kommunikasjonssjefen.

Øvelse TG-21-1 er i gang. (Foto: Sjøforsvaret)
Øvelse TG-21-1 er i gang. (Foto: Sjøforsvaret)

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.