Lokal | 09. feb. 2021

Allierte krigsskip inntar fjordene

Gjennomfører ubåtsjef-kurs og øver på avansert krigføring på og under vann.

Øvelse TG-21-1 er i gang. (Foto: Sjøforsvaret)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 09. feb. 2021 08:20

Pressemelding:

Den årlige maritime øvelsen TG-21-1 gjennomføres i år innenfor rammen av strenge smittevernhensyn.

De neste par ukene vil det foregå hektisk sjømilitær aktivitet utenfor kysten av Vestlandet. Sjøforsvaret sammen med allierte skal gjennomføre ubåt-sjefskurs, og samtidig trene på avanserte krigsscenarioer både over og under vann.

Fredag ankom de første utenlandske krigsskipene Bergen.

– Gjennom tett samarbeid og samtrening i våre nærområder, understrekes våre alliertes vilje, evne og forpliktelse å forsvare Norge i et krigsscenario, dersom det en dag skulle være nødvendig, sier kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Torill Herland.

Øvelse TG-21-1 er i gang. (Foto: Sjøforsvaret)

Nederlendere i Bjørnafjorden

I smittevern-vennlige rammer lå et fransk og et dansk fartøy bak høye gjerder i Bergen sentrum, mens en nederlandsk flåtestyrke gjennom helgen holdt til i Bjørnafjorden.

NATOs stående maritime styrke vil også delta i øvelsen, og ankom fredag Sjøforsvarets hovedbase, Haakonsvern.

Fartøyene er underlagt samme innreisekarantene som sivile, og har dermed ikke mulighet til å blande seg med Vestlandets befolkning. Smittevernoverlegen i Bergen kommune er kjent med øvelsen som starter over helgen.

Øvelse TG-21-1 er i gang. (Foto: Sjøforsvaret)

Flere nasjoner går under vann

Øvelse TG-21-1 er bygget rundt det norske, tyske, nederlandske, og engelske ubåtsjefskurset. Her inviteres allierte nasjoner til å øve i et flernasjonalt miljø i et utfordrende kyst- og fjordsystem.

Hensikten med øvelsen er å opprettholde og forbedre militære krigføringsevner under norske forhold. Øvingen gir en vinn-vinn situasjon for forsvaret av Norge.

Sikkerheten i høysetet

Saniteten i Sjøforsvaret har gjennomført en nøye risikovurdering rundt øvelsen, og det anses som svært lite sannsynlig at øvingsaktiviteten vil spre øvrig korona-smitte til Norge.

– Hvert fartøy ansees som en egen kohort og følger strenge smitteverntiltak. Gjennomføringen av den sjømilitære operasjonen er i seg selv ikke forbundet med smitterisiko.

– Havnebesøket i Bergen var nødvendig for forberedelser og klargjøring for den kommende øvelsen, og besetningene vil kun få anledning til å bevege seg på kaiområdet i umiddelbar nærhet av eget krigsskip, forsikrer kommunikasjonssjefen.

Øvelse TG-21-1 er i gang. (Foto: Sjøforsvaret)

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.