Lokal | 29. jan. 2021

Det skal vere trygt å vere ungdom i Bjørnafjorden

Lesarinnlegg: Informasjon og oppmoding frå politi, barnevern og kommune.

F.v.: Elin Tuft, Anne S. Andersson, Anne Lyssand og Linda Hevrøy. (Alle foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 29. jan. 2021 08:18

Vi har den siste veka høyrt og lese mykje om to valdsepisodar i Os sentrum. Vi ønskjer å trygge ungdommar og vaksne med litt informasjon om korleis vi opplever ungdomsmiljøet, og litt om korleis vi arbeider i miljøet.

Dette er pågåande straffesaker som politiet arbeider med, difor kan vi sjølvsagt ikkje gå inn i detaljar rundt dette, men vi vil sei klårt ifrå om at dette gjeld berre nokre få ungdommar frå vår kommune. Dei fleste involverte i sakene kjem utanfrå.

Vi har ikkje indikasjonar, verken frå ungdommar sjølv eller våre samarbeidspartar, på at dette er ein trend eller noko som gjeld store delar av ungdomsmiljøet.

Politiet og fleire tenester i kommunen har fokus på, og arbeider rundt nokre få enkeltungdommar, for å avgrense og stoppe det vi har vore vitne til dei siste vekene. Barnevern og politiet har òg bekymringssamtalar og følgjer opp der dei ser at det er naudsynt.

Bjørnafjorden lensmannskontor har tett dialog med politiet i den kommunen dei andre ungdommane kjem frå.

Ein har sett andre stader i landet at «beefing» (ungdommar som gjer avtale om å treffast for å slåss) har utvikla seg. Dette er òg ei av årsakene til at vi ønskjer å stoppe at dette får utvikle seg.

For å kunne avgrense og stoppe ei eventuell utvikling, er vi heilt avhengige av at blant anna foreldre og føresette snakkar med sine ungdommar om temaet.

Veldig mykje kommunikasjon mellom ungdommar skjer via sosiale media, og er utfordrande for oss vaksne å fange opp. Vi veit at mange av ungdommane har sett filmane frå valdsepisodane, og at fleire ungdommar har lagra desse på telefonane sine.

Det er svært viktig at ungdommane får beskjed om at det er ulovleg å dele filmar og bilete av andre, utan dei involverte sitt samtykke.

Dersom personen på film/bilete er under 15 år må foreldre/føresette også gje samtykke. Vi oppmodar sterkt til at dei som har desse filmane, slettar desse frå telefonane sine. Eit viktig bodskap er òg at foreldre/føresette har hovudansvaret for kvar ungdommane oppheld seg, både fysisk og på nettet.

I tillegg til oppfølginga av enkeltungdommane som tidlegare nemnt, så vil vi ha fokus på å trygge ungdommane våre.

Meistringsteamet vil til dømes vere meir synlege i sentrum etter skuleslutt, Ung Arena (som nærmar seg utviding av opningstidene) og Helsestasjon for ungdom held fram med å vere ope dei faste dagane, og politiet vil vere ute og treffe ungdommane.

På skulane treff ungdommane trygge vaksne som dei alltid kan snakke med om dei opplever eller høyrer om noko som kjennes utrygt. Ungdommane kan òg ta direkte kontakt med oss dersom dei ønskjer det.

Helsing nokre av oss som arbeider med og for ungdommar i Bjørnafjorden;

Anne Lyssand, politikontakt Bjørnafjorden lensmannskontor
Linda Hevrøy, leiar Barnevernet i Bjørnafjorden
Merete Lekven, leiar Meistringsteamet
Elin Tuft, SLT-koordinator
Anne Solberg Andersson, ungdomskonsulent

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.