Kultur | 23. feb. 2021

– Du kan heller gi pengane til nokon andre

Fekk tilbod om pengestøtte, svarte med eit dikt.

Harald Døsen sendte ein gåvmild Gudmund Fløysand vidare til Røde Kors. (Arkivbilde frå 2017, foto: Kjetil Bruarøy og Andris Hamre)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 23. feb. 2021 11:13

Pengestøtte som skulle til gapahuken på Borgafjellet enda nyleg i potten Røde Kors samlar inn til ny båt.

Årsak: Harald Døsen ville ikkje ha pengar likevel.

Det heile starta i 2019, då Harald Døsen hadde laga ei sankebu - eit ekte grindabygg – som blei sett opp i Vognhallen til ei handverksmesse. Då messa var ferdig blei grindbygget pakka ned for lagring.

Det syntest Gudmund Fløysand frå Fløysand Tak var for gale, så han spurde om å få kjøpa bygget, mot at Harald, som er «brukamerat» med Gudmund sin far, kunne ta med seg arbeidslaget til Borgafjellet for montering.

Oppdraget blei gjennomført.

Ville ikkje ha betaling likevel

Gudmund betalte helikopterfrakt av bygget, men prisen på gapahuken hadde dei ikkje diskutert. Då Gudmund ba om pris, fekk han eit sitat frå eit dikt av Olav Hauge i retur:

– Eg seie so diktaren Olav H. Hauge gjer i diktet «Gjer ein annan mann ei beine» - eg skal ikkje ha noko betaling, men du kan gjera ein annan mann ei beine (hjelp), sa Døsen.

– Eg veit at Os Røde Kors har eit båtprosjekt på gang, og at dei er ute og ber om bidrag frå næringslivet i Bjørnafjorden – dei kan få betalinga som støtte.

Fløysand har tidlegare gitt ATV til Os Røde Kors.

Auka til 60.000 kroner

Dermed fekk Atle Vågstøl i Os Røde Kors raskt ein telefon med spørsmål om kontonummer. Gudmund sto klar med 50.000 kroner, men sidan gåva gir rett til skattefrådrag auka han til 60.000.

– Os Røde Kors og Røde Kors Båten Hordaland Kurs og Kompetansesenter vil retta ei stor takk til Gudmund Fløysand og Fløysand Tak, og til Harald Døsen og hjelparane hans, Peder Fløysand og Bernt Larsen Norevik, seier Kristian Strønen.

– Dette er ei gåve som bringer oss vidare med finansieringa av båten som skal setja hjelpekorpsa i Hordaland i stand til å løysa oppgåver innan sjø- og strandredning på ein endå betre måte, og som skal bidra til opplæring og forebyggande aktivitet retta mot born og unge.

Diktet Døsen siterte kan du lesa her:

Gjer ein annan mann ei beine
Han kom or fjellet, skulde heim, fekk føring ifrå Osa og ut til Øydvinstò.
Og han var raust og baud betal.
Men osamannen var ikkje fal.
«Eg vil betala, eg kan ikkje nå deg med ei beine att.»
«Så gjer ein annan mann ei beine då,» sa Osamannen og skauv ifrå.

Av Olav H. Hauge

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.