Samferdsle | 21. mars 2024

E16 Bergen-Voss: Ingen planlagte arbeider på dagtid i påsken

Slik bidrar Vegvesenet til fremkommelighet for påskeferierende fra bergensområdet.

E16 Bergen-Voss: Ingen planlagte arbeider på dagtid i påsken
Tunneloppgraderingen i E16 Hernestunnelen er blant de Vegvesen-arbeidene som tar helt fri i påsken, for å sikre fremkomsten for alle som skal til og fra påskeferie. (Foto: Statens vegvesen)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 21. mars 2024 11:33

Pressemelding fra Statens vegvesen:

Statens vegvesen ønsker å bidra til god fremkommelighet for bergenserne, både når de skal ut av byen på veg til påskeferie, og når de skal inn til byen igjen på veg hjem fra påskeferie.

I perioden 22. mars (fredag før palmehelgen) til tirsdag 2. april (første arbeidsdag tirsdag etter påske) har vi ikke planlagt noe arbeid på dagtid på E16 fra Bergen til Voss.

– Det vi aldri kan gardere oss mot, er behovet for akutt arbeid. Det må i så fall vurderes der og da. Men vi planlegger altså ikke noe arbeid på dagtid, for på den måten å kunne bidra til at påsketrafikken forhåpentlig flyter så godt som mulig, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen..

På natt vil det bli noe arbeid frem til natt til skjærtorsdag i enkelte av tunnelene mellom Bergen og Voss. Men dette er altså utelukkende nattarbeid, som ikke ventes å ha stor betydning for påsketrafikken.

På E16 ved Skorve ved Evanger er det fortsatt lysregulering med kort venting på grunn av krevende langvarig utfordring med erosjonsutfordringene i svingen der.

For bergensere som skal rv 7 til Hardangervidda, kan vi opplyse om at det frå klokken 07 til 19 fredag 22. mars og palmelørdag vil skiftes ut rekkverk på en kortere strekning mellom Hardangerbrua og Eidfjord.

– Vi har forståelse for at trafikantene ideelt sett kanskje ikke ønsker noe arbeid overhodet på vegene i denne perioden på dagtid. Men dette er altså det eneste i området. Og trafikken gjennom det korte området blir lysregulert med fornuftige venteintervaller, så trafikken skal dermed flyte fint.

For tunneloppgraderingen gjelder dette

E16 Dalevåg-, Dalseid-, Trollkone-, Hyving- og Hernestunnelen:
Siste nattestengning blir torsdag 21. mars ( natt til fredag, åpner 05.30).

Første stenging etter påske blir tirsdag 02. april (oppstart 20.00)

Rv.555 Damsgårdstunnelen

Her blir det påskeferie og fri ferdsel i påskeuken.

Siste nattestengning blir torsdag 21.03 (natt til fredag).

Første stenging etter påske starter mandag 01.04 (natt til tirsdag).

E39 Glaskartunnelen

Entreprenøren jobber disse tidene:

Søndag 24.03.24, 21.00.-05.30
Mandag 25.03.24, 21.00.-05.30
Tirsdag 26.03.2024, 21.00.-05.30

Tilsvarende for Eidsvågtunnelen nordgående løp- 01.00-05.30.

Deretter blir det påskeferie, og arbeidene starter opp igjen etter påske natt til tirsdag 02.04.

E39 Jernfjell- og Skrikebergtunnelen.

Påskeferie fra torsdag 21 mars kl. 18:00 til tirsdag 02. april kl. 08:00.

Tidligere i dag har vegvesenet ramset opp typiske tidspunkt for kødannelser:

Hit reiser påsketrafikantene fra Oslo og Bergen

Tall for utfartstrafikk fra de store byene på onsdag før skjærtorsdag de to siste årene, viser at de aller fleste kjøreturene er korte – også i påsken.

Men det er noen strekninger som er mer populære enn andre.

Fra Oslo og Bergen fordelte trafikken seg slik på onsdag før skjærtorsdag, for biler som kjørte lenger enn 1,5 timer (tilsvarende ca. 100 km) fra Oslo, og lenger enn 1 time (tilsvarende ca. 60 km) fra Bergen:

Fra Oslo: 37 % kjørte mot Gudbrandsdalen/Østerdalen, 25 % mot Hallingdal/Valdres, 13 % mot Telemark/Numedal, 11 % mot Sverige og 10 % mot Sørlandet.

Fra Bergen: 38 % kjørte mot Sotra, 31 % mot Voss, 14 % mot Hardanger, 12 % mot Stord/Rogaland og 5 % i retning Nord-Hordaland.

Forsinkelser kun i Sør-Norge

Mange tror kanskje at fredag før palmehelg er påskens ultimate kø-dag. Men samlede trafikktall for hele landet påsken 2022 og 2023 viser noe annet:

– Faktisk er både antall biler på veiene og fordelingen av trafikk gjennom døgnet helt lik en vanlig fredag. Det vil si at det er en mindre trafikk-topp rundt 07-08 om morgenen, og en større topp rundt klokken 15-16 på ettermiddagen, forteller Karbø, og fortsetter:

– Tallene viser at det er mest forsinkelse i påsketrafikken onsdag før skjærtorsdag og 1. påskedag. Begge dagene er det størst forsinkelse midt på dagen, rundt klokke 12-14.

– Venter du med å reise til klokken 16 på onsdagen kan du sannsynligvis kjøre køfritt de fleste steder, tipser Karbø.

For 2. påskedag er trafikkmengden og fordelingen i løpet av døgnet veldig lik som for 1. påskedag, men det er mindre forsinkelse. 1. påskedag begynner køene relativt tidlig mange steder, og de varer gjerne til sent på kvelden, mens det 2. påskedag er færre køer.

– Det kan være lurt å vente med hjemreisen til 2. påskedag hvis du vil unngå kø, men det er dessverre ingen garanti. Vær- og føreforhold og andre hendelser kan påvirke trafikksituasjonen lokalt, minner Karbø om.

I påsken er forsinkelser kun et fenomen i Sør-Norge. I Midt- og Nord-Norge viser tallene ingen forsinkelser disse dagene.

Tenk gjennom når du kjører og hold oppmerksomheten på veien!
Skal du ut på veiene i Sør-Norge på de mest trafikkerte dagene er oppfordringen fra Karbø i Vegvesenet klar:

– Vurder om du kan kjøre tidlig eller sent på dagen. Kjører du midt på dagen må du være forberedt på forsinkelser, særlig rundt de store byene og på de mest populære strekningene og fjellovergangene, sier han.

Uansett når du velger å kjøre er det viktig å holde oppmerksomheten på veien.

– Å kjøre er det eneste du skal gjøre! Hvis du skal skrive inn hvor du skal på GPS-en eller finne ut når ferja går, må du enten stoppe og ta en kjørepause, eller be passasjerer i bilen om hjelp, sier Karbø.

Han ber alle legge inn god tidsmargin og kjøre forsiktig, slik at vi unngår alvorlige ulykker i påsketrafikken.

Vær, føre og hendelser kan påvirke trafikken

I tillegg til at mange velger å kjøre samtidig på de store utfarts- og hjemreisedagene, kan også vær, føre, veiarbeid og andre hendelser på veiene påvirke om det blir kø og forsinkelser. Dersom været blir dårlig kan det også bli innført kolonnekjøring og veier kan stenges på kort varsel.

I påsken er været ofte uforutsigbart, og det kan endre seg raskt. Karbø oppfordrer til å sjekke værmeldingen, og å planlegge ruten og sjekke kjøreforholdene på vegvesen.no/trafikk eller Vegvesen trafikk-appen på forhånd:

– Selv om det er bare og tørre veier i lavereliggende strøk, er det gjerne snø og vinterføre på fjelloverganger og i høyereliggende strøk. Vent til over påske med dekkskifte, sørg for at bilen har full tank eller fullt batteri og ta med ekstra klær, mat og drikke. Dette er særlig viktig hvis du skal over fjellet, forteller Karbø.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.