Meining | 14. apr. 2021

Ein fatal feil å ta del i byvekstavtalen

Statsforvaltaren har gjort jobben sin - eg synest det er synd at fleirtalet ikkje hadde ryggrad til å seia nei til avtalen.

Harald Lekven, her som Sp-representant i kommunestyret i mai 2019. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 14. apr. 2021 07:13

Bakgrunn: Statsforvaltaren har sendt ei 19 sider lang tilbakemelding på Bjørnafjorden kommune sitt utkast kommunedelplan for arealet på Os-sida av kommunen. Tilbakemeldinga er svært kritisk, og ber kommunen ta ut yttarlegare rundt 30 bustadområde. Dei argumenterer med byvekstavtalen over ti gongar i brevet.

Eg forsto no frå dag éin at dette ville verta konsekvensen av å ta del i byvekstavlen.

Trudde verkeleg Sp-representantane at Staten gir vekk milionbeløp utan vilkår?

Eg står fast på at dette var «Judaspengar» fleirtalet ikkje hadde ryggrad til å takka nei til.

«Seier vi ja til dette, så bryter det med både Senterpartiet sin politikk og mi eiga oppfatting, og eg er redd vi rullar oss inn i noko som gjer at vi mister sjølvråderetten over vår eigen kommune». Harald Lekven i formannskapet, februar 2020.

Fridom og sjølvråderett har ein kostnad!

Sp-folk av alle burde forstått det! Statsforvaltaren har gjort jobben sin! Fleirtalet i Bjørnafjorden gjorde eit fatalt feil val ... diverre!

Harald Lekven
Uavhengig kommunestyrerepresentant og «senterpartist»

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.