Lokal | 25. feb. 2020

Fekk testa nytt mannskap i flammane på Askvikneset

Nedbrenning av hus gav god øving i fire omgangar.

Nedbrenning av hus på Askvikneset. (Foto: Morten Moberg)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 25. feb. 2020 09:27

Bildeserie:

Nedbrenninga sett frå sjøen. (Foto: Jim Johannessen)
Nedbrenning på Askvikneset laurdag 22. februar. (Lesarbilde, foto: Jim Johannessen)
Nedbrenning på Askvikneset laurdag 22. februar. (Lesarbilde, foto: Jim Johannessen)
Brannen sett frå Ulvsund. (Lesarbilde, foto: Jim Johannessen)
Varabrannsjef Erik Walden. (Foto: Espen Borgen)
Nedbrenning av hus på Askvikneset. (Foto: Morten Moberg)
Nedbrenning av hus på Askvikneset. (Foto: Morten Moberg)
Nedbrenning av hus på Askvikneset. (Foto: Morten Moberg)
Nedbrenning av hus på Askvikneset. (Foto: Morten Moberg)
Nedbrenning av hus på Askvikneset. (Foto: Morten Moberg)
Nedbrenning av hus på Askvikneset. (Foto: Morten Moberg)
Nedbrenninga sett frå sjøen. (Foto: Jim Johannessen)
Nedbrenning på Askvikneset laurdag 22. februar. (Lesarbilde, foto: Jim Johannessen)
1 av 11
Nedbrenning på Askvikneset laurdag 22. februar. (Lesarbilde, foto: Jim Johannessen)
Nedbrenning på Askvikneset laurdag 22. februar. (Lesarbilde, foto: Jim Johannessen)
Brannen sett frå Ulvsund. (Lesarbilde, foto: Jim Johannessen)
Varabrannsjef Erik Walden. (Foto: Espen Borgen)
Nedbrenning av hus på Askvikneset. (Foto: Morten Moberg)
Nedbrenning av hus på Askvikneset. (Foto: Morten Moberg)
Nedbrenning av hus på Askvikneset. (Foto: Morten Moberg)
Nedbrenning av hus på Askvikneset. (Foto: Morten Moberg)
Nedbrenning av hus på Askvikneset. (Foto: Morten Moberg)
Nedbrenning av hus på Askvikneset. (Foto: Morten Moberg)
Nedbrenninga sett frå sjøen. (Foto: Jim Johannessen)

Laurdag var det kontrollert nedbrenning av eit større hus på Askvikneset. Nedbrenninga var varsla på førehand og blei gjennomført av Os brann- og redningsteneste. Trass nokre periodar med kraftig vind.

– Det var ikkje fare for spreiing til andre bygg. Det står nokre tre tett på huset, men vi hadde lift med som sikring, og terrenget er blautt etter all nedbøren den siste tida, seier brannsjef Eivind Hovden.

– Vinden var til hjelp. Den gav god trekk og ein meir reintbrennande prosess. Røyk frå brann i meir stille vêr kan gi ein surare lukt og vera til meir bry for naboar.

Huset brann ned på 40 minutt. Men før brannvesenet let huset brenna ned, køyrde dei fire rundar med tenning og sløkking for å øva.

Nytilsette kjempa mot flammane

I november i fjor fortalte brannsjefen om veldig god respons på stillingar han lyste ut, heile 133 søkte på 8 stillingar.

Det var lyst ut 4 heiltidsstillingar, av desse to brannkonstablar og to branningeniørar/-inspektørar til forebyggande arbeid, og 4 deltidsstillingar.

Brannsjef Eivind Hovden. (Akrivfoto: KVB)

– Vi fekk mange gode kandidatar inn til fleire rundar med intervju. Vi tilsette éi kvinne og sju menn i alderen frå knappe 25 til rundt 35 år. 10. februar.

Alle bur maksimalt fire minutt med bil frå brannstasjonen på Moberg. 6 av dei 8 nye deltok i øving under nedbrenninga på Askvikneset.

– Delar av røykdykkarutdanninga kan du berre ta som tilsett i eit brannvesen, og vi har både ferdigutdanna røykdykkarar og nokre som går på dispensasjon mens dei tar siste del.

7-trinnsmodell

Nedbrenninga på Askvikneset gjekk i fleire omgangar, med øving på ulike situasjonar.

– Det var eit godt objekt å øva på, eit stort hus med mange rom, der vi varierte kva etasje vi starta brannen i.

Fire røykdykkarlag fekk øva på alt frå lokalisering, nedkjemping, samband og rapportering - alt i tråd med den nyare 7-trinnsmodellen (sjå plakat på brannvernforeningen.no).

– Dette gav god øving for både erfarne og nyare mannskap, seier Hovden.

Sjå fleire bilde frå nedbrenninga under (bildeseriar på Midtsiden er berre synlege for pålogga abonnentar):

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.