Lokal | 21. okt. 2020

Her blir flest hjort påkøyrd

Høgsesong frå no til nyttår: Sjå kart og statistikk.

Påkøyrd vilt i Bjørnafjorden kommune frå 2015 til i dag. (Kart: Hjorteviltregisteret.no)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 21. okt. 2020 11:50

I 2019 blei det registrert 291 kollisjonar mellom bil og vilt i Hordaland fylke dei tre siste månadane av året. Samla tal for Vestland fylke i 2019 var 835.

– Éin av tre påkøyrslar skjer frå no til nyttår, seier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Mørkare morgonar og kveldar, vanskelegare køyreforhold, sesongtrekk og haustjakt, som får dyra til å flytta meir på seg, blir nemt som årsaker.

– Vêr ekstra merksam og demp farten, spesielt om det er skilta med fare for vilt.

Hjorten kan koma brått på. I tida som kjem er det mørkare og kanskje glattare på vegen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Utsette område markert i kart

Tidspunkt på dagen har òg noko å seia. Det skjer flest ulykker mellom klokka 07 og 08 på morgonen og etter klokka 17 og fram til midnatt.

– Nokre vegstrekk er meir utsette enn andre, seier Voll, og oppmoder bilistar om å vera ekstra varsame på desse vegstrekka.

Eit av dei verste områda er nær Os sentrum, mellom Gymnasvegen og Banktjørn.

På hjorteviltregisteret.no finn du både statistikk og eit interaktivt kart der du kan sjå nærmare på statistikken år for år i dei områda du køyrer i.

Nær Os sentrum, ved Banktjørn, er eit av dei mest utsette områda dei siste fem åra. (Kart: Hjorteviltregisteret.no)

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.