Næringsliv | 14. mars 2021

Marknaden i Os: Februar 2021

15 fleire sal enn februar i fjor.

Haugland og Ingjelsbrekko i slutten av februar. (Foto: Privatmegleren)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 14. mars 2021 08:01

«Marknaden i Os» var ei fast spalte på Midtsiden frå oktober 2017 og ut 2020, skriven av eigedomsmeklar Espen Hjertholm. Denne er no delt i to, statistikken under og ein kommentar frå Hjertholm i eiga sak. Der ser han bak tala, og fortel samtidig om status og utval i dag, og kva som er venta av perioden som kjem.

I februar 2021 blei det selt i alt 44 bustadar i Os.

Det er 14 færre sal enn i januar, men 15 fleire enn i februar i fjor.

Av dei 44 var 29 brukte, selt i den opne marknaden, 9 nybygg-sal og 6 utanom marknaden.

Snittprisar for februar (sal i den opne marknaden)

2019: 3 569 412,-
2020: 3 616 224,-
2021: 3 696 934,-

Statistikk dei siste 12 månadane i den opne marknaden

Einebustad
Mengde sal: 102
Snittpris: 4 804 608,-
Kvm-pris: 26 999,-
Salstid: 62 dagar

Tomannsbustad
Mengde sal: 64
Snittpris: 3 399 475,-
Kvm-pris: 30 126,-
Salstid: 82 dagar

Rekkjehus
Mengde sal: 21
Snittpris: 3 415 119,-
Kvm-pris: 28 078,-
Salstid: 70 dagar

Leilegheit
Mengde sal: 130
Snittpris: 2 787 955,-
Kvm-pris: 39 247,-
Salstid: 62 dagar

Totalt
Mengde sal: 317
Snittpris: 3 601 855,-
Kvm-pris: 32 725,-
Salstid: 66 dagar

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.