Lokal | 24. feb. 2021

Nor-Mær skal levera anlegg til framtidas forsking

Etter ein anbodskonkurranse er det no klart at det er firmaet Nor-Mær som får oppdraget med å levere nytt sjøanlegg til forskingsstasjonen i Austevoll.

På Sauganeset i Austevoll har Havforskningsinstituttet eit sjøanlegg som i hovudsak husar akvakultur-forsøk. Men også makrell og torsk har vore innom i andre typer forsøk. (Fotograf: Halfdan Hallseth / Havforskningsinstituttet)
Ørjan Håland
Ørjan Hålandonsdag 24. feb. 2021 13:06

Familien Gausvik frå Os har sidan midten av 80-talet produsert og selt oppdrettsanlegg, og er ifølgje eigne heimesider Noregs leiande leverandør av oppdrettsanlegg i stål.

I starten var det produksjon i Austevoll, på 90-talet blei det flytting til Dale. I 2017, over 20 år seinare, blei fabrikken samlokalisert med eigarane og administrasjonen i Os kommune.

No har Nor-Mær fått oppdraget med å levera eit nytt sjøanlegg til forskingsstasjonen i Austevoll.

– Vi har hatt ein grundig runde med to tilbod som begge scora godt. Totalt sett kom Nor-Mær sitt tilbod best ut, seier stasjonsleiar Kjetil Stensland i ei pressemelding frå Havforskningsinstituttet.

Kontrakten er verdt 30 millionar kroner.

Nor-Mær omsette for 24 millionar i 2018 og 37,7 millionar i 2019.

Erstattar anlegg som har gjort jobben sin

Etter kontraktsignering vil sjøanlegget ha 13-15 månadars byggetid, før det kan erstatte dagens anlegg.

– Anlegget vi har i dag er 20 år gammalt, og det er om lag forventa levetid, men no ser vi fram til å erstatta det gamle, seier Stensland.

Det nye anlegget vil bli ei oppgradering både for arbeidarane og akvakulturforskinga i Austevoll.

Det nye sjøanlegget vil ikkje ha ankersystem med bøyer, slik som dagens løysing har. Det vil gjere det lettare å komme til med arbeidsbåt. (Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet)

Ny flytekai skal huse el-arbeidsbåt

– Det skal vere truck-fritt for betre HMS, med 4 meter brei hovudbrygge og breiare landgangar rundt fiskebura, seier stasjonsleiaren.

– Midt på anlegget får vi ein open plass til å jobbe på, for eksempel til veging og måling av fisk, fortset han.

Den største synlege endringa blir ei flytekai i bakkant med tilrettelegging for ein heilelektrisk arbeidsbåt. Også andre båtar vil kunne legge til her, slik som dei minste havforskingsfartøya.

Flytekaien får opplegg for el-arbeidsbåt og lagringsplass inni. (Illustrasjon: Nor Mær)

Kan forske meir på nye teknologiar som tynger ned

Det vil framleis vere 16 fiskebur, men heile anlegget vil ha betre flyteevne.

– Dette gjer at vi også kan køyre forsøk med luseskjørt, lukka nøter eller andre ting som tynger ekstra ned, forklarer Stensland.

Det blir eige opplegg for automatisk fôring, slik at teknikarane ikkje treng å frakte fôrsekkar. I tillegg vil alt av data, straum og andre tilkoplingar gå i eigne, integrerte kabelkanalar.

– Det blir kort sagt eit miljøvenleg, godt og trygt anlegg til framtidas forsking. Vi skal automatisere det vi kan, og samle inn data mest mogleg effektivt, seier Stensland.

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.