Lokal | 04. juli 2020

Sikker ferie: Skal dela ut informasjon og utstyr

Brannvesenet med initiativ til tverrfagleg kampanje.

(Foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 04. juli 2020 10:47

Bjørnafjorden brann- og redningsteneste har fått med seg politi, ambulanse, Redningsselskapet og Bergen og Omland Friluftsråd for å forebygga i inngangen på årets ferie.

– Fleire skal feriera heime i år, og vi vil retta fokus på tryggleik i alt frå telt, bubil og campingvogn, til ferdsle og overnatting i båt, seier leiar for forebyggande arbeid i Bjørnafjorden brann- og redning, Martin Østgulen Svendsen.

– Vi vil ut og møta folk, og skal blant anna på sjøen saman med Redningsselskapet for å oppsøka populære plassar.

Fem einingar møtte for å fremja bodskapen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Saman med ny, lokalt uforma brosjyre, vil brannvesenet dela ut 92 brannsløkkeapparat og 120 røykvarslarar - både via konkurransar på Facebook og når dei er ute i felten for å informera.

– Det er for eksempel påbode med røykvarslarar i campingvogn, men ikkje bubil. Vi anbefalar røykvarslar alle stadar der du overnattar.

– Vi vil ha ekstra fokus på båtfolk. Anten du er midtfjords eller ligg side om side med andre båtar og søv, kan tidleg varsling og rask sløkking vera livreddande.

I går møtte alle dei involverte einingane på kaien utanfor Peppes i Os hamn. To av dei, ambulansen og Redningsselskapet, måtte rykka ut med det same, Redningsselskapet til ein båt med motorstopp, som fekk hjelp etter tre minutt.

Lokale krefter, f.v.: Aleksandra, Marius, Hans Marius, Martin, Sindre og Sveinung. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Politiet: Låg fart på land - promille på sjøen

Frå Bjørnafjorden lensmannskontor stilte Sindre Lekven Hallem. Han gler seg over initiativet til brannvesenet, og kjem med to oppmodingar til årets heimeturistar.

– Køyrer du bubil eller campingbil, og ikkje klarer å halda fartsgrensa, slepp forbi. Det er straffbart å hindra normal trafikk.

Hallem har sjølv stått med laser og målt bilist i 30 km/t i 80-sona. Det var ei dame som såg etter fine blomar å plukka i vegkanten.

Sindre Lekven Hallem. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

– På sjøen har vi inntrykk av at folk er usikre på promillegrensa. At den er 0,8, i staden for 0,2, gjer kanskje at folk drikk for mykje.

Han presiserer at kor høg promille du får er individuelt, men at ein stor mann normalt får rundt 0,2 i promille av éi eining, for eksempel 0,33 liter øl. Ei lita kvinne kan få det dobbelte, 0,4 av éi øl eller eitt glas vin.

– Om sommaren ser vi òg ein del dagen derpå-promille. Anten du har sete på bubilplassen, båten eller rundt eit leirbål, pass på at du er edru og utkvilt før du køyrer neste dag.

Redningsselskapet: 40 prosent auke i år

Redningsselskapet kom til Os med redningsskøyta Kristian Gerhard Jebsen II. Det korte oppdraget på fjorden resulterte i slep tilbake til Os hamn, og mannskapen kunne delta vidare på møtet med pressen.

– På landsbasis har vi hatt ei auke i oppdrag på 40 prosent til no i år. Det er ikkje positivt at mange treng hjelp, men vi ser likevel lyst på det. Dette er eit teikn på at mange koser seg på sjøen, seier skipsførar Knut-Even Rislaa.

Skipsførar Knut-Even Rislaa. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Mens vi sto på kaien tikka det inn ein meir dyster statistikk via Twitter; 15 personar drukna iNoreg i juni. Tre av desse var under 18 år. Så langt i år har 45 personar drukna, av desse er det 40 menn og 5 kvinner.

– Eit generelt råd frå oss er å løfta blikket litt, anten du driv med bading eller køyrer båt. Ver merksam og varsam!

– Har du båt, pass på at du har kunnskap, ver audmjuk. Og ta naudsynt vedlikehald og service, så reduserer du faren for tekniske problem.

Røde Kors: Fjellvett om sommaren?

Os Røde Kors er òg med på kampanjen. Marius Bøe stilte på kaien og fortalte om typiske farer for hans fagområde sommarhalvåret.

– Badande og båtfolk bør repetera både utstyr og rutinar for livreddande førstehjelp. Om uhellet er ute, kan det vera avgjerande at nokon handlar raskt og korrekt.

Marius Bøe. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

– Elles er det mange som går fjelltur, og som gjerne prøver seg på nye fjelltoppar. Hugs at fjellvettreglane gjeld om sommaren òg.

Å feilberekna kor lang turen blir, å undervurdera risikoen for at vêret skiftar eller å ha med seg for lite klede og mat - kan føra til at du treng hjelp til å koma deg trygt heim.

Å sitja sliten, kald og svolten, i skodde, utan dekning på mobiltelefonen, er inga god kjensle.

– Meld ifrå kvar du går og kor tid du reknar med å vera ferdig med turen. Hugs òg at det ikkje er ei skam å snu.

BOF: Trygg i telt?

Bergen og Omland Friluftsråd er å rekna som vertsskap for mange av årets heimeturistar. Dei legg forholda til rette for gjestar ved fleire fine naturområde, spesielt ved sjøen.

– Mange av gjestane våre driv med grilling, og overnatter i telt eller båt, seier Sveinung Toppe.

– Vi set pris på initiativet, og deltar gjerne i å spreia informasjonen til dei som bruker områda våre.

Initiativtakar Martin Ø. Svendsen frå Bjørnafjorden brann og redning. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.