Lokal | 27. jan. 2021

Vil ungdomskriminaliteten til livs

Lesarinnlegg: Endring i 2012 gjør det vanskeligere å dømme kriminelle under 18 år.

Thorstein Skårnes, her i kommunestyremøte i september 2019. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 27. jan. 2021 19:09

Fremskrittspartiet vil møte økningen i kriminalitet og vold blant unge med en ny og tøffere linje mot unge kriminelle og deres foreldre.

Volden mot en gutt og en jente tidlig i tenårene på Osøyro nylig gjorde inntrykk på mange, og viser at politiet trenger flere virkemidler. Også mot personer under den kriminelle lavalderen på 15 år, og spesielt når det innebærer såpass grove voldshendelser.

Under det rødgrønne styret ble justissektoren preget av oppmykninger av straffer og innskrenkning av politiets makt. Da straffeloven ble endret i 2012, ble det langt vanskeligere å dømme unge kriminelle under 18 år til fengselsstraff.

I dag er hovedregelen at personer under 18 år ikke skal dømmes til fengsel. Alternativene er samfunnsstraff, ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Dette er alle straffereaksjoner som lovbryterne selv må samtykke til. Det er også den enkelte kommune som må følge opp lovbryterne, og straffenivået for like handlinger kan derfor bli svært ulik for de samme forbrytelsene.

Politiet har uttrykket at det har lite preventiv effekt når de unge selv må samtykke til straffereaksjoner.

Flere steder blir det rapportert en voldsøkning blant ungdom. Siden 2016 har voldsanmeldelser mot mindreårige økt med nesten 40%. Volden blir grovere, og flere voldshendelser blir publisert videre i sosiale medier, slik vi også så er tilfelle i Bjørnafjorden.

Som et resultat av de rødgrønnes lovendring fra 2012, står politiet nærmest uten maktmidler overfor kriminell ungdom, noe som har ført til at ungdommen har mistet respekten for politiet. Når ungdomskriminelle finner ut at det ikke får noen konsekvenser å begå lovbrudd, etablerer det seg raskt en oppviglermentalitet.

Tidligere pleide politiet å bryte opp gjengmiljøer ved å sende «gjenglederen» i ungdomsfengsel, men etter 2012 mistet altså politiet dette effektive virkemiddelet.

Justis- og beredskapsdepartementet begynte i 2020 en revisjon av straff mot ungdom.

Fremskrittspartiet mener at å få bukt med gjeng- og ungdomskriminaliteten er vi nødt til å reversere de rødgrønnes naive lovgivning når det gjelder straff. Vi er nødt til å gjenreise respekten for autoritetene og sikre at ungdom kan ferdes trygt ute i gatene, og at de som begår kriminelle handlinger straffes for dette.

Thorstein Skårnes
Bjørnafjorden Frp

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.