Lokal | 06. juni 2012

650.000 til flytebru

Flytebrua til Brattholmen i Øyane treng skiftast. Kommunen støttar med 650.000 kroner.

650.000 til flytebru
Flytebrua til Brattholmen over Toreidsundet er i dag 3 meter brei. No ønskjer eigarane å utvida den til 5 meter (foto: Kari Marie Austevoll)
Andris Hamreonsdag 06. juni 2012 08:10

I fleire år har Brattholmen Veg og Havneanlegg AS som eig og driv den køyrbare flytebrua over Toreidsundet til Brattholmen i Øyane jobba med å finansiera ei ny og større bru over sundet. I formannskapet tysdag fekk dei 650.000 kroner frå formannskapet sitt disposisjonsfond.

- Dei var første gong i kontakt med oss i 2010. Då med ønskje om ein større sum og kommunal lånegaranti, fortalde ordførar Terje Søviknes (Frp).

Etter å ha gått fleire runder på finansieringsløysingar har broselskapet nok funne ei løysing kor dei ikkje lenger treng kommunal garanti, men ei støtte lik den formannskapet no har gitt for å få realisert oppgraderinga.

- Burde vi ha hengt på vedtaket at kommunen ønskjer ein andel i eventuell restverdi av brua? undra Lars Atle Skorpen (Ap).

Han fekk støtte frå resten av formannskapet som gav ordføraren i oppgåve å formulera vedtaket slik at dette blei fanga opp.

Tryggare skuleveg

Broselskapet er eigd av dei 11 oppsittarane på Brattholmen og blei stifta i 1999. For å finansiera vedlikehald og drift av den køyrbare flytebrua har dei anlagt eit anlegg med 40 båtplassar i tilknytning til brukonstruksjonen.

I dag bur det omlag 30 fastbuande på øya kor 10 av desse er under 18 år.

- Brua ber preg av slitasje og er dessutan ein usikker skuleveg, der fotgjengarar må stå på utriggarane dersom ein bil skal kunne passere. Det er i dag berre mogleg å få over ein bil på maks 3,5 tonn, skriv rådmann Knut Terje Rekve i saksutgreiinga til formannskapet.

Den nye brua vil bli fem meter brei og tole bilar med ei totalvekt inntil 5 tonn. Dette skulle i utgangspunktet gjera at mellomanna brannvesenet sine bilar kan kome over brua om det skulle vera naudsynt. Problemet er berre at den minste brannbilen er omlag 12 tonn, noko som betyr at brannvesenet må lasta om dersom det byrjar brenna på Brattholmen. Det som er sikkert er at skulevegen blir tryggare ved at ein får eit gangfelt på omlag 0,6 meter. Totalkonstnad på bruprosjektet er 4,2 millionar kroner.

Nytte overskotsstein?

Med bygging av OHARA og ny E-39 til Bergen vil det dei kommande åra bli eit overskot på steinmasser som ein førebels ikkje har ei fullstendig løysing på kva ein skal gjera med.

- Det har kome spørsmål om ein kan nytte steinmassane frå desse prosjekta til å lage ei fylling i staden for bru.

- Slik eg har forstått det ønskjer ein å gjera ein enkel kalkulasjon på kva kostandane med ei fylling vil vera, forklara Terje Søviknes.

- Lars Atle har tidlegare teke til ordet for ein steinstrategi i kommunen. Både Brattholmen og bru til Brimsholmen har lufta slike tankar, men eg ser for meg at det kjem til å blinka både raudt og gult hos fylkesmannen, kommenterte Marie Bruarøy (H).

- Det er vurderingar som må gjerast, mellomanna kva det får å bety for strømtilhøve og anna i sundet. Så får ein sjå om det er ei løysing, avslutta ordføraren.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.