Annonsering

Midtsiden.no - ein lagspelar med lokalt næringsliv sidan 2001

35.000 unike lesarar per veke
100.000 visingar per annonse per veke

Vi hjelper deg å nå ut med bodskapen din til 25.000 innbyggarar i Bjørnafjorden kommune og mange lesarar i Bergen sør.

Kontaktperson: Kjetil Vasby Bruarøy, 907 89 270.

Annonsering - periode og vising

  • Bannarar på Midtsiden.no blir selt for ei veke om gangen, frå måndag til måndag (med mindre noko anna er avtalt).
  • Alle bannarar er synlege på alle flater (desktop, nettbrett og mobil)
  • 33 % SOV: Kvar bannarplass blir selt til tre ulike annonsørar same veke, slik at kvar bannar til ei kvar tid blir vist til 1/3 av lesarane.

Annonsestorleikar:

Desktop: Breidde 1140 x høgde 350 pikslar
Mobil: Breidde 320 x høgde 250 pikslar

Format: Jpg, pdf, png, gif og html5

Vi kan hjelpa deg med rådgjeving og utforming!

Vi tilbyr òg annonsar under restaurantar/utestadar og fagfolk/handverkarar.

For meir informasjon, prisar og bestilling send epost eller ring Kjetil Bruarøy på 907 89 270.