Bjørnafjorden kommune | 13. jan. 2022

Bjørnafjorden går mot nynorsk-straumen

Tal frå vår kommune skil seg frå resten av landet.

Bjørnafjorden går mot nynorsk-straumen
Borgafjellet skule. (Foto: Ørjan Håland)
Ørjan Håland
Ørjan Hålandtorsdag 13. jan. 2022 11:37

På landsbasis har mengda elevar i grunnskulen som har nynorsk som hovudmål gått ned frå 14,8 prosent til 11,6 prosent dei siste 20 åra.

Av 634.674 elevar som gjekk på barne- og ungdomskolen per oktober 2021, har 73.493 elevar nynorsk som hovudmål medan 554.010 elevar har bokmål som hovudmål.

Det betyr at det er berre 11,6 prosent av elevane som har nynorsk som hovudmål.

Os Barneskule. (Foto: KVB)
Os Barneskule. (Foto: KVB)

Mot straumen

I Bjørnafjorden kommune har det gått motsett veg. Vi har i denne omgang samanliknbare tal frå berre det siste skuleåret.

I 2021-2022 har 3.163 av 3.431 elevar i Bjørnafjorden kommune nynorsk som hovudmål, mot 3.091 av 3.400 i skuleåret før.

Det utgjer ein auke frå 90,1 til 92,2 prosent. Sjølv om samla elevtal har gått opp, har mengda bokmålelevar gått ned frå 309 til 268.

Skuleåret 20-21:
Nynorsk - 3091
Bokmål - 309

Skuleåret 21-22:
Nynorsk - 3163
Bokmål - 268

Søfteland skule. (Foto: KVB)
Søfteland skule. (Foto: KVB)

Møre og Romsdal er størst

Delen av nynorsk-elevar er høgast i Møre og Romsdal. Her har 49 prosent av elevane nynorsk som hovudmål.

Fylket med nest høgast del elevar med nynorsk som hovudmål er Vestland, med 48 prosent. På tredjeplass finn vi Rogaland med 24 prosent.

I kvart av fylka Oslo, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark er det berre ein eller ingen elevar med nynorsk som hovudmål. I desse fylka finn vi at over 98 prosent av elevane har bokmål som hovudmål, mens nokre elevar har andre språk som hovudmål.

Kjelde: SSB publiserte i dag statistikk på nynorsk/bokmål på landsbasis og per fylke.Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.