Lokal | 25. feb. 2014

Bru til bry

Kan ein krevja reguleringsplan når brua til Brattholmen skal utvidast?

Bru til bry
Brua til Brattholmen er smal og treng utskifting, men krev den reguleringsplan? (foto: Kari Marie Austevoll Lyssand)
Andris Hamretirsdag 25. feb. 2014 07:51

Det var problemstillinga Plan- og bygningsutvalet fekk på bordet sist veke då dei skulle handsama klage på delegert vedtak frå Brattholmen veg- og havneanlegg AS.

– Eg tykkjer dette var ullent.

– Det ligg både eit vegspørsmål og eit småbåthamnspørsmål i denne problemstilling. Brua treng utvidast, men treng det ein reguleringsplan, undra Gustav Bahus (Frp).

Også Olav Søfteland (Ap) stilte seg spørjande til om det var trong for ein reguleringsplan for saka.

– Vi meiner det. Ein ønskjer utvida brua, men ikkje i endane av brua.

– Noko av argumenta for utvidinga er å gjera ho brei og sterk nok til at til dømes brannbilar kan koma over og at det skal bli ein tryggare skuleveg.

– Vi ønskjer å sjå det heile i samanheng og å sikra gode løysingar som er berekraftige, svara plan- og utviklingssjef, Aina Tjosås.

Framleis forvirra

Plan- og utviklingssjefen sitt svar brakte ikkje medlemmane i utvalet særleg nærare ein konklusjon.

– Vi godkjende brua i 1990 då den kom. Er det kome nye krav og normer for slike arrangement som gjer at vi ikkje ville ha godkjent den i dag, undra Øystein Nordvik (Tvs).

– Dei hadde ikkje fått godkjent den slik den ligg i dag så lenge brannbilar ikkje kjem seg over, svara Tjosås.

– Eg har lyst til å stille spørsmål med det som har kome inn til oss frå bruselskapet.

– Er det slik at brua blir breiare, men påkøyringslemmane er berre 50 cm breiere. Dette er tilkomstvegen til Brattholmen, blir ein pålagt å gjera den same utvidinga på sjølve holmen? Er det slik at om det hadde vore eit normalt vedlikehald utan utviding så hadde ikkje vi hatt saka på bordet i det heile tatt? undra Bahus.

Svara frå administrasjonen om at det burde vore gjort tiltak på land òg gjorde at utvalet konkluderte med at dei ville utsetje saka til neste møte for å ta ei synfaring før dei bestemte seg.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.