Næringsliv | 05. mars 2019

Brygge-boom hos Alutec

Aspenes mistenkte at dei hadde eit potensiale - nytilsette Pedersen har nærmast dobla omsetnaden.

Brygge-boom hos Alutec
Øyvind Pedersen selte 50 små og store flytebrygger og nesten 400 utriggarar i fjor. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 05. mars 2019 09:59

Bildeserie:

Standard: 2 x 6 meter ferdig forankra utanfor Storum. (Foto: Alutec AS)
Standard: 2 x 6 meter ferdig forankra utanfor Storum. (Foto: Alutec AS)
Ny vri: Flytebrygge tilpassa kajakk. (Foto: KVB)
Ny vri: Flytebrygge tilpassa kajakk. (Foto: KVB)
Ny vri: Utriggar med heile 1 meter breidde. (Foto: KVB)
Ny vri: Utriggar med heile 1 meter breidde. (Foto: KVB)
Smart utviding av kapasiteten på Drange. (Foto: Alutec)
Smart utviding av kapasiteten på Drange. (Foto: Alutec)
Øyvind Pedersen og Espen Aspenes. (Foto: KVB)
Øyvind Pedersen og Espen Aspenes. (Foto: KVB)
1 av 5
Standard: 2 x 6 meter ferdig forankra utanfor Storum. (Foto: Alutec AS)
Ny vri: Flytebrygge tilpassa kajakk. (Foto: KVB)
Ny vri: Utriggar med heile 1 meter breidde. (Foto: KVB)
Smart utviding av kapasiteten på Drange. (Foto: Alutec)
Øyvind Pedersen og Espen Aspenes. (Foto: KVB)

Brørne Aspenes sitt firma Alutec AS har hatt eit driftsresultat på over 30 millionar kroner i året kvart år sidan 2010.

Det klart viktigaste produktet hos den lønsame fabrikken i Industrivegen er stillas av sitt eige varemerke, Jamax. Men Alutec produserer òg Jamax flytebrygger med landgang, utriggarar og tilbehør, i robust konstruksjon med pontongar testa av Sintef for å sikra at dei toler frost.

– Vi har lenge tenkt at potensialet for bryggene vår er større, og i august fekk vi for første gong inn ein seljar som utelukkande skal marknadsføra bryggene våre, sa Espen Aspenes til Midtsiden på båtmessa i februar 2018.

Etter sitt første heile år i bryggemarknaden har Øyvind Pedersen nesten dobla omsetnaden av brygger og bryggeutstyr.

I fjor selte han 50 flytebrygger og nesten 400 utriggarar.

Store leveransar på heimebane

Øyvind fortel at han ikkje trengte å driva oppsøkande verksemd for å landa dei første bestillingane.

– Eg blei tilsett fordi leiinga følte dei ikkje rakk å følgja opp førespurnadane godt nok, og det låg nokre epostar å venta på meg frå dag éin.

– Kundane er alt frå hytteeigarar som vil ha ei standardbrygge på 2 x 6 meter, til firma og båtklubbar som skal fornya. Vi leverte for eksempel 66 meter med brygger til eit sameige i Askvik, og alle utriggarane til den nye flytebrua til Brattholmen i Øyane.

Han har selt brygger til kundar frå Finnmark til Agder, men opplever heimemarknaden på Vestlandet som størst.

– Vi leverer mykje i Hordaland, og trur vi har potensiale til endå meir sal i Rogaland.

Vannskuter og kajakk

På båtmessa i fjor sto Pedersen på stand og viste blant anna ein heilt ny leider. Denne kan fungera både som redningsstige på brygger og i større marinaer.

– Vi fekk den akkurat klar til messa. Med leider integrert i pontongen på utriggar, og med éin sånn på kvar fjerde eller femte utriggar i større marinaer, har du maks 20 meter å svømma om du ramlar uti. Det klarer du sjølv om det er kaldt i vatnet.

Sjølv om han, med auka omsetnad, har måtta kommunisera tett med kollegaene i den travle stillas- og bryggeproduksjonen, har det blitt rom for tilpassingar og nyvinningar.

– Utriggar med éin meter breidde har det kome interesse for, blant anna frå ein restaurant som ligg ved sjøen. Den er ekstra trygg og god å gå på.

– Nett no held vi på å bygga ei spesialtilpassa flytebrygge for padlarar. Denne kom på bestilling frå Meland kommune. Vi har òg laga eigne hengslar for å integrera dokkingstasjonar til vannskuter i bryggene.

Tar heile søknadsprosessen

Pedersen fortel om ein ettermarknad som òg er av betydning.

– Bryggene våre varer lenge, men med tida er det fleire som ønskjer å utvida med ein utriggar, ny fender, ny landgang eller å skifta ut dekke. Vi sel mange ulike delar til bryggene våre.

Sjølv om det er strengt med nyetablering i strandsona, er det framleis folk som bygger naust elelr kjøper eldre naust dei rustar opp.

– Kundar som vil legga ut nye brygger viser at dei set stor pris på at vi kan ta heile prosessen, frå søknad til kommunen til ferdig montert flytebrygge. Vi har eigen arbeidsbåt og tar også forankringa sjølv, om brygga skal ligga innan vår rekkevidde.

– Det har vore godt å få stadfesta mistanken, at marknaden var god om vi fekk nokon til å handtera den skikkeleg. Samtidig kan dei som jobbar med stillas halda sitt eige tempo med godt samvit, utan å lura på om det ligg eit bryggespørsmål i innboksen som dei burde svart på for ei stund sidan, seier Espen Aspenes.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.