Lokal | 29. jan. 2021

Får 3,1 millionar til innsats for unge einsame og arbeidsledige

Bjørnafjorden kommune har fått tilskot.

Venterommet på Os terminal. (Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 29. jan. 2021 12:12

Funn i folkehelseoversikta viser at ein stor del unge i kommunen vår er plaga av einsemd, depressive symptom, søvnproblem og ofte gruer seg til å gå på skulen.

I Bjørnafjorden kommune er det òg ei gruppe med bekymringsfullt høgt skulefråvær, og mange unge mellom 20 og 29 år som mottar stønad til livsopphald frå NAV.

Kommunen søkte om midlar til prosjektet «Verd-sett, saman om livsmeistring og fråværsførebygging», og har no fått tilslag.

– Ei skikkeleg gladmelding! Dette betyr at vi kan setja igang med eit stort og viktig prosjekt, seier Anne-Lise Aaseng, spesialrådgivar og folkehelsekontakt i Bjørnafjorden kommune i ei pressemelding i dag.

Det overordna målet er å jobba saman på barn og unge sine oppvekstarenaer for å styrka meistringsevne og psykisk helse, og for å auka nærvær og førebygga utanforskap.

Kunnskap om trivsel hos barnehagebarn er òg blant det prosjektet skal bidra til å skaffa.

Du kan lesa meir om tildelinga på kommunen si heimeside.

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.