Lokal | 10. juni 2020

Jobbar for breiband - ber om innspel

– Uansett kvar i Bjørnafjorden du bur, skal du ha så god internettdekning at du kan gjere jobb og skulearbeid heimefrå om du treng det, seier ordførar Trine Lindborg.

Jobbar for breiband - ber om innspel
Trine Lindborg. (Arkivfoto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 10. juni 2020 17:04

Pressemelding:

Det finst stader i Bjørnafjorden kommune kor kapasiteten på breibandet er for låg, og stader utan breibandsdekning i det heile. Slike område blir kalla kvite flekkar. No vil kommunen ha di hjelp for å kartlegga.

Korona-perioden har vist oss kor avhengige vi er av godt internettsamband både til heimekontor, skulearbeid, kontakt med familie og vener via sosiale media, nettbank og andre private- og jobbrelaterte nett-tenester.

Dei fleste innbyggarane i kommunen vår har tilfredsstillande breibandsdekning. Ikkje minst er dekninga god på austsida av fjorden, noko som kom godt fram då Fusa kommune i fjor kom på tredje plass i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) si oversikt over kommunar med best utbygd breiband i landet.

På vestsida av fjorden er Sørstrøno det siste området som har blitt utbygd med breiband, ved hjelp av tilskot frå NKOM.

−God dekning handlar om tryggleik

Bjørnafjorden kommune har fått tildelt noko støtte til utbygging av breiband i områda Gåssand, Tøsdal og Brimsholmen.

Det er Vestland fylkeskommune som har ansvaret for å lyse ut anbodet om utbygging av desse områda på kommunen sine vegner.

Fylkeskommunen opplyser no om at anbodet skal vera utlyst før ferien.

− Ønsket til Bjørnafjorden kommune er at alle som bur her skal ha god breibanddekning. Det handlar om tryggleik og utvikling, og at du veit du kan utføre nødvendige oppgåver. Uansett kvar i Bjørnafjorden du bur, skal du ha så god internettdekning at du kan gjere jobb og skulearbeid heimefrå om du treng det, seier ordførar Trine Lindborg.

Søkjer om midlar frå fylket

Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til utbygging av breiband i fylket.

Det er sett av inntil 35 millionar kroner til dette i 2020.

Bjørnafjorden kommune vil søke om tilskot til det vi kallar restutbygging av breibandsdekninga i kommunen vår. Fylkeskommunen lyser ut anbodet om utbygging på kommunen sine vegner.

– Slå dykk gjerne saman

Kommunen har hatt tilsvarande høyringar tidlegare, seinast for to år sidan, og har høveleg oversikt over områda der ein ikkje kan få tilbod om breiband per i dag.

– For å få ei oppdatert og korrekt oversikt, oppmodar vi på nytt deg som bur i dei aktuelle områda om å sende innspel. Gå gjerne saman med naboar i grenda eller i vegen som er i same situasjon, og send oss ei felles tilbakemelding.

Du kan senda dine innspel via heimesida til kommunen eller via brev.

Fristen er 24. juni.

Kjem òg til å kartlegge mobildekninga

Mobildekning heng tett saman med breiband, men krev endå meir omfattande kartlegging. Kommunen intensiverer dette kartleggingsarbeidet til hausten.

Fordi Telenor gradvis bygger ned koparnettet sitt, må restutbygging av breiband sjåast i samanheng med restutbygging av mobildekninga i kommunen.

– For å få til raske forbetringar, er kommunen i dialog med leverandør om enkle justeringar. Meir langsiktig ønsker vi å redusere dei kvite flekkane på mobildekningskartet.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.